You are here

Брикети за тамјан

Брикети за тамјан првог квалитета.
Одликују се дугим временским горењем и добрим величинама.
Величине су 27mm, 35mm i 50mm.